การประชุมการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล้กทรอนิกส์ของ สพป.ชพ.1

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบางผรา อาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1 นายมนูญ  จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ สพป.ชพ.1 เพื่อกำหนดแนวทางและวางแผนการทำงานการพัฒนาโปรแกรมรองรับการปฏิบัติงาน