พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2564

พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2564

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 07.30 น.**

          นายมนูญ จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชพ.1  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับชมรายการ“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับฟังการดำเนินงานนโยบายในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ,   แนวทางการปฏิบัติ การกำหนดเวลาการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ,การสอบเลื่อนระดับจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ  และรวมถึงการรายงานผลของการทำกิจกรรมตามช่วงระยะเวลาที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่ต้องรายงานให้กับทาง สพฐ.ทราบ

   จากนั้น  เป็นการประชุมทีมบริหารเพื่อแจ้งข้อราชการโดย ให้แจ้งขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดในการติดตามภารกิจงานหลังจากเปิดเรียนเมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ์  2564 โดยให้ขับเคลื่อนไปด้วยความเรียบร้อย  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  นี้