ผอ.สพป.ชพ.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียนหลังจากปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษจากการแพร่ระบาดของ CoVid-19 ระลอกใหม่

ผอ.สพป.ชพ.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียนหลังจากปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษจากการแพร่ระบาดของ CoVid-19 ระลอกใหม่

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2564  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ติดตามการจัดการเรียนการสอนของการเปิดเรียนวันแรก หลังจากโรงเรียนได้มีการปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( covid-19 )  ณ โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร  ซึ่งจากการตรวจเยี่ยม โรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของมาตรการป้องกัน มีการควบคุมการมาส่งนักเรียนโดยให้ผู้ปกครองส่งเด็กเสร็จแล้วออกนอกบริเวณโรงเรียน  มีจุดคัดกรองตรวจวัดวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน มีเจลล้างมือตามจุดหน้าห้องเรียน  มีการสวมหน้ากากอนามัยทั้งครูและนักเรียนทุกคน ทั้งนี้  ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งครูและนักเรียน ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งถือว่ายังไม่อยู่ในสภาวะปกติ