สพป.ชุมพร เขต 1  ร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ  ด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่  2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และรับเกียรติบัตรการประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปี 2566  

สพป.ชุมพร เขต 1  ร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ  ด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่  2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และรับเกียรติบัตรการประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปี 2566

วันที่  25  มีนาคม  2567  เวลา 09.00 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ร่วมเป็นประชุมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ  ด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่  2  ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และรับเกียรติบัตรการประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปี 2566  ณ  โรงแรมมรกตทวิน  อ.เมือง  จ.ชุมพร

รายงานโดย    งานประชาสัมพันธ์   กลุ่มอำนวยการ   สพป.ชุมพร  เขต 1