ประชุมบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกีฬาจังหวัดชุมพร และคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2567

>>> วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางกาญจนา พัดพา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกีฬาจังหวัดชุมพร และคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมี นายวรัตน์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม