วัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School)

>>> วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย นางกาญจนา พัดพา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางจงดี เอกฉาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียน ในการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ระดับปฐมวัย จำนวน 1 คน และระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 3) จำนวน 2 คน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1