สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการชุมพร ครั้งที่ 2/2567

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการชุมพร ครั้งที่ 2/2567

วันพฤหัสบดี ที่  29 กุมภาพันธ์   2566   เวลา 10.00 น.**

       >> ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้  นายเสรี  พรหมฤทธิ์  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการชุมพร ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2567 ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด  ศาลากลางจังหวัดชุมพร

รายงานโดย  งานประชาสัมพันธ์    ก.อำนวยการ  สพป.ชุมพร เขต 1