ตรวจให้คะแนนข้อสอบเขียนตอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญเสริม อบอุ่น รองผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการตรวจให้คะแนนข้อสอบเขียนตอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนางชมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้ชี้แจง สร้างความเข้าใจ ในการดำเนินการตรวจข้อสอบ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1
ในการตรวจข้อสอบครั้งนี้ มีคณะกรรมการตรวจให้คะแนนข้อสอบเขียนตอบ และระบายคะแนนลงใน กระดาษคำตอบเลือกตอบของนักเรียน และบรรจุกระดาษคำตอบลงซองกระดาษ คำตอบ โดยคำนึงถึง การรักษาความลับและความปลอดภัยของกระดาษคำตอบ