การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (บ้านเรียน – Home School)

                 >>> วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายบัญชร พันธุ์ชัยเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย นางจงดี เอกฉาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมกันให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว รายครอบครัวคุณคุณากร สเปนเซอร์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1