สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ  พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2567

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ  พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2567

วันที่ 22  กุมภาพันธ์  2567   เวลา 08.00 น.**                                                      

             >> ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ. สพป.ชุมพร เขต 1  มอบหมายให้ นางสาวกัญณัฏฐ์  ทับเกตุ   รอง ผอ. สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย นายบัญชร  พันธุ์ชัยเพชร รอง ผอ. สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับฟังข้อราชการและแนวปฏิบัติ การดำเนินการความเคลื่อนไหวต่างๆ จาก สพฐ. พร้อมกับ  ผู้อำนวยการทุกกลุ่ม/หน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมรายการ  พฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2567 จากนั้นที่ประชุมได้ชี้แจงปรึกษาหารือ ข้อราชการ ภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม กับผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย  เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บรรลุตามเป้าหมาย  ณ ห้องประชุมเขาปูน  อาคารสโมสร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1.>> 

ภาพ/ข่าว: สุนันทรัตน์  เอี่ยมทองกุล  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ