ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานเปิดค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานเปิดค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 

วันที่  21  กุมภาพันธ์  2567  ดร.ศักดิ์สิทธ์  แร่ทอง   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธาน  เปิดค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566  เพื่อฝึกนักเรียนในการฝึกปฏิบัติ   กิจกรรมร่วมกันตามกระบวนการทางลูกเสือ เนตรนารี  ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์  2567   ณ  ค่ายลูกเสือเครือข่ายปะทิว 1  โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์  อ.ปะทิว  จ.ชุมพร   และ  ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนบ้านตาหงษ์  ต.หงษ์เจริญ   อ.ท่าแซะ   จ.ชุมพร

รายงานโดย   งานประชาสัมพันธ์  ก.อำนวยการ   สพป.ชุมพร เขต 1