ร่วมสังเกตการณ์ การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

>>> วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางกาญจนา พัดพา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางสาวหยาดพิรุณ ขนเม่น นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมสังเกตการณ์ การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 การคัดเลือกห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ระดับชั้นอนุบาล 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และห้องเรียนพิเศษโครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร