เตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3

>>> วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 16.30 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางกาญจนา พัดพา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นายยุทธนา มรกต ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย นางสาวอัญชลีพร พรมพิชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เยี่ยมให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับ การประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ อำเภอปะทิว และ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร