สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมลงนาม MOU “ด้านการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน”

>> วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางกาญจนา พัดพา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน” ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด โดยมีท่านวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมลงนาม MOU มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชน สามารถดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมรวมถึงส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม แสดงออกซึ่งความสามารถ ใช้เวลาว่างในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม