สพป.ชุมพร เขต 1 เฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2567

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางกาญจนา พัดพา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.)ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประจำเครือข่ายอำเภอเมืองชุมพร, เครือข่ายอำเภอท่าแซะ และเครือข่ายอำเภอปะทิว ร่วมเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2567
โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร,สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ฝ่ายปกครองและส่วนท้องถิ่น ออกตรวจร่วมในพื้นที่ ณ อำเภอเมืองชุมพร อำเภอท่าแซะ และอำเภอปะทิว จังหวัดชุม

พร โดยพร้อมเพรียงและเข้มแข็ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย