การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว (พิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (พิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน) และมอบหมายให้ นายบัญชร พันธุ์ชัยเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดำเนินการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของครอบครัว รายเด็กชายลิบู ฉิมพิบูลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ปีการศึกษา 2567-2569