สพป. ขุมพร เขต 1  ประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติ เตรียมความพร้อม เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC  ONE  TEAM  (ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา) ระยะ ที่ 2 

สพป. ขุมพร เขต 1  ประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติ เตรียมความพร้อม เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC  ONE  TEAM  (ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา) ระยะ ที่ 2 

วันที่  24  มกราคม 2567  นายเสรี พรหมฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ซึ่งได้รับมอบหมายจาก  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป. ขุมพร เขต 1  ประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติ เตรียมความพร้อม เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC  ONE  TEAM  (ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา) ระยะ ที่ 2  โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมและให้คำแนะนำ   ณ  ห้องประชุมเขาปูน   อาคารสโมสร  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1

รายงานโดย  งานประชาสัมพันธ์    ก.อำนวยการ  สพป.ชุมพร เขต 1