พิธีถวายผ้ากฐิน พระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖

พิธีถวายผ้ากฐิน พระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พิธีถวายผ้ากฐิน พระราชทาน  โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธ์ แร่ทอง เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วย ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา  และประชาชนจังหวัดชุมพร  เข้าร่วมขบวนแห่  องค์พระกฐินไปยังวัดชุมพรรังสรรค์ (พระอารามหลวง) ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร

โดย งานประชาสัมพันธ์ ก.อำนวยการ สพป.ชุมพร 1