ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566

ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566

    ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว และนายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวต้อนรับ

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล (เสมา.2) กล่าวว่า พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ตนเป็นผู้ดูแลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีนโยบายระยะเร่งด่วน Quick Win ในการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ปรับปรุงเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง โยกย้าย การช่วย    ราชการและการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ พัฒนาระบบสารสนเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขปัญหาหนี้สินครู บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ลดภาระการประเมินของสถานศึกษา สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต ลดภาระนักเรียนผู้ปกครอง มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร พัฒนาการสื่อสารทุกช่องทาง เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สพฐ. และเน้นย้ำให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่ฯนำนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ฯเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเด็กไทย

การประชุมในครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบแนวนโยบายและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. พร้อมแจ้งแนวทางบริหารงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 ในการนี้ได้มอบหมายให้ รองเลขาธิการ กพฐ. ทั้ง 3 ท่านมอบนโยบายในงานส่วนที่รับผิดชอบ ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

รายงานโดย งานประชาสัมพันธ์ ก.อำนวยการ สพป.ชุมพร 1