รายงานตัวเพื่อรับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 16  พฤศจิกายน 2566  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นายเสรี  พรหมฤทธิ์      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวกัญณัฎฐ์  ทับเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมพบปะ พูดคุย ให้โอวาท และคำแนะนำการเป็นข้าราชการที่ดี  แก่ผู้เข้ารับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ ก่อนผู้รับบรรจุและแต่งตั้งจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา ต่อไป