การประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

วันที่  8 พฤศจิกายน  2566  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเขาปูน อาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอนฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  ซึ่งการพิจารณาครั้งนี้มีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคัดเลือก จำนวน 3 ราย