ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)

วันที่  20  กันยายน 2566  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้นายธีระ  ขันบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2  (1 ตุลาคม 2566) เพื่อพิจารณาบริหารวงเงินในภาพรวม ร้อยละ 0.01 จำนวนเงิน 3,853.29 บาท