สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ..“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36/2566

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ..“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36/2566

วันพุธที่  20 กันยายน  2566   เวลา 08.00 น.**

       >> ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้  นางวรมาศ  ศรีประจันต์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการทุกกลุ่ม/หน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36/2566 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ พื้นที่เป็นพื้นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อน ต่อจากนั้น นางวรมาศ  ศรีประจันต์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมชี้แจงปรึกษาหารือข้อราชการ ภารกิจงานของแต่ละกลุ่มกับผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย  เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนเป็นไปอย่างต่อเนื่องบรรลุตามเป้าหมาย ณ  ห้องประชุมบางผรา อาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1..>>