การพิจารณาคัดเลือกผลงานตราสัญลักษณ์ (Logo) และคำขวัญ ที่จะใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคใต้ จังหวัดชุมพร

วันที่ 15 กันยายน 2566 ดร.ศักดิ์สิทธ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการพิจารณาคัดเลือกผลงานตราสัญลักษณ์ (Logo) และคำขวัญ ที่จะใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคใต้ จังหวัดชุมพร โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้ 1.ผลงานตราสัญลักษณ์ (Logo) จำนวน 34 ผลงาน 2.ผลงานคำขวัญ จำนวน 259 ผลงาน โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ จัดทำของที่ระลึกและกิจกรรมต่าง ๆ ของงานต่อไป ณ ห้องประชุมเขาปูน อาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1