ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ส่วนราชการในพระองค์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1     ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี      ส่วนราชการในพระองค์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

>.วันที่ 13 กันยายน 2566  เวลา 08.00 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี  ส่วนราชการในพระองค์  ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์  และคณะจากส่วนกลาง  พร้อมร่วมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวต้อนรับ และกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน และความเป็นอยู่ของนักเรียน ตลอดจนปัญหาระหว่างการดำเนินงานฯ  ในการนี้ องค์มนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานของนักเรียน ที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้สนับสนุนงบประมาณร่วมพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ที่มาให้การต้อนรับด้วย.>>