ลงพื้นที่ติดต่อประสานงานการใช้สถานลงพื้นที่สำหรับใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ครั้งที่ 71

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นางชมัยพร รัตนพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายสุทธิพันธ์ แสงขำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร  เพื่อประสานงานขอความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่สำหรับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ในครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ขอขอบคุณหน่วยงานทั้ง 2 แห่ง ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง มา ณ ที่นี้