สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะ ครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะ  ครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

>.วันที่ 11 สิงหาคม 2566  09.00 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1   เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ที่ได้รับการบรรจุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 กรกฏาคม  2566 จำนวน 89 คน  โดยมีนายเสรี  พรหมฤทธิ์, นายสุพรมแดน  ประทุมเมศ  และนางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และนางวรมาศ ศรีประจันต์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ  กล่าวรายงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความสามารถ  ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  และเสริมสร้างให้ครูผู้ช่วย มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม  และจริธรรม   ณ  ห้องประชุมขุนกระทิง  ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1..>>