การประชุมชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับบริการภาครัฐบนศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันนี้  17  กรกฎาคม  2566 เวลา 09.30 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางนันท์นภัส  เกียรติมาพรศักดิ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ พร้อมด้วยนางนิตา  คุณวุฒิ  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  นางสาวฐิติกาล  เกตุรัตน์  พนักงานพิมพ์ดีด  และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับบริการภาครัฐบนศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมบางผรา อาคารสโมสรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  โดย นางสาวลิลิน  ทรงผาสุก  ผอ.กพร.รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้