การประชุมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่ 2

การประชุมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่ 2

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายสมพร ปัจฉิมเพชร
รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่ 2
โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร คณะวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน คณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง (ห้องประชุม 5) ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3 อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร