ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาออนไลน์ (ITA)

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาออนไลน์ (ITA)

วันที่ 13  มิถุนายน  2566  เวลา 13.30 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3  สพป.ชุมพร เขต 1  เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจรายละเอียดและการมอบหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินฯ