ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 6/2566 

สพป.ชุมพร เขต 1  ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 6/2566 

วันที่ 7 มิถุนายน 2566  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ครั้งที่ 6/2566 โดยมี ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting  โดยมีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  อนุกรรมการและเลขานุการ  เข้าร่วมการประชุมฯ  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1  เพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เกี่ยวกับเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และโอน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  การพิจารณาคุณสมบัติในการสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ และการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม.- 

นิตา  คุณวุฒิ : ภาพ/ข่าว