การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ครั้งที่ 5/2566 โดยมี ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  และ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  อนุกรรมการและเลขานุการ  เข้าร่วมการประชุมฯ  เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  อาทิ เรื่อง การสอบแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2566, การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2  ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม.- 

ภาพ/ข่าว :  นิตา  คุณวุฒิ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ