ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ครั้งที่ 3/2566 

สพป.ชุมพร เขต 1  ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ครั้งที่ 3/2566 

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ครั้งที่ 3/2566 โดยมี ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  อนุกรรมการและเลขานุการ  เข้าร่วมการประชุมฯ  เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม.-