กองทุนชาตะสัมพันธ์

สพป.ชุมพร เขต  1 วางหรีดเคารพศพนายสมบุญ  นพเก้า  บิดาของ นายก้องสกล  นพเก้า

วันที่ ๕ เมษายน  ๒๕๖๖  เวลา ๑๔.๓๐ น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต  ๑   (ประธานกองทุนชาตะสัมพันธ์ สพป.ชุมพร เขต ๑)  มอบหมายให้ นายเสรี  พรหมฤทธิ์  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต ๑  พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเขตฯ  ร่วมวางหรีดเคารพศพนายสมบุญ  นพเก้า  บิดาของ นายก้องสกล  นพเก้า  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตะเคียน  นายสมบุญ  นพเก้า  ได้ถึงแก่กรรม  เมื่อวันที่  ๔  เมษายน ๒๕๖๖  ขณะนี้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ  ณ บ้านเลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๔  ตำบลหงส์เจริญ   อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  กำหนดสวดอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ ๔-๑๑ เมษายน ๒๕๖๖  และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันพุธที่ ๑๒  เมษายน  ๒๕๖๖  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ สำนักสงฆ์สามไกร  ตำบลหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร