กองทุนชาตะสัมพันธ์

สพป.ชุมพร เขต 1 วางหรีดเคารพศพนายประชิต  ศรีนฤพัฒน์

วันที่ ๕ เมษายน  ๒๕๖๖  เวลา ๑๓.๓๐ น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต  ๑  (ประธานกองทุนชาตะสัมพันธ์ สพป.ชุมพร เขต ๑)  มอบหมายให้ นายเสรี  พรหมฤทธิ์  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเขตฯ  ร่วมวางหรีดเคารพศพนายประชิต  ศรีนฤพัฒน์  บิดาของนางสาวฒาลิสา  ศรีนฤพัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.ชพ.๑  นายประชิต  ศรีนฤพัฒน์  ได้ถึงแก่กรรม  เมื่อวันที่  ๓  เมษายน ๒๕๖๖  ขณะนี้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ   ณ ศาลา ๒ วัดโพธิการาม  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  กำหนดสวดอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ ๔-๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๓๐ น. และฌาปนกิจศพ ในวันจันทร์ที่ ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๖  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ วัดโพธิการาม  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร