ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 27 มีนาคม 2566  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเขาปูน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย นายเสรี  พรหมฤทธิ์    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ร่วมพิจารณาบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งว่างสายงานการสอน ในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ จำนวน 7 อัตรา ได้แก่ โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ โรงเรียนวัดน้อมถวาย โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ โรงเรียนละ 1 อัตรา และโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต จำนวน 2 อัตรา