ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมลงพื้นที่ตามโครงการจังหวัดพบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม

วันที่ 22 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เข้าร่วมลงพื้นที่ตามโครงการจังหวัดพบประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3  ณ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม อำเภอท่าแซะ  นำโดยนายวิสาห์  พูลศิริรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการร่วมเดินทาง  ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าแซะ และพบปะกับประชาชนผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้นำเยาวชน ตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการดังกล่าว.-