สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 12/2566

   วันพุธที่ 22 มีนาคม  2566   เวลา 08.00 น.   ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มอบหมายให้ นางวรมาศ  ศรีประจันต์  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 12/2566  เพื่อรับฟังการดำเนินงานนโยบายข้อมูลข่าวสารการจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ผอ.กลุ่ม/หน่วย ได้พบปะพูดคุย เพื่อแจ้งภารกิจงานของกลุ่มที่ต้องร่วมกันดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนงานของสำนักงานเขตฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง บรรลุตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมเขาปูน อาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1