สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมเคารพศพบิดาของนายจรัล เพชรดี ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดหาดพันไกร

        วันที่ ๑๔ มีนาคม  ๒๕๖๖    ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ (ประธานกองทุนชาตะสัมพันธ์ สพป.ชุมพร เขต ๑) ร่วมเคารพศพนายคิด  เพชรดี  บิดาของ นายจรัล  เพชรดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร  พร้อมมอบเงินกองทุนชาตะสัมพันธ์ สพป.ชุมพร เขต ๑  ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 3 ร่วมมอบเงินทำบุญ  ณ บ้านเลขที่ ๔๘  หมู่ที่ ๑๐ (บ้านควนสีเมือง)  ตำบลร่อนพิบูลย์  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช.