การประชุมคณะทำงานดำเนินการระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัลและเว็บไซต์ของ สพป.ชุมพร เขต 1

วันนี้ 14 มีนาคม 2566 ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัลและเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพื่อวางแผนการดำเนินงาน แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ และชี้แจง สร้างความเข้าใจ และขยายผลการใช้งานระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Real Time ให้แก่บุคลากรในสังกัด มาสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเขาปูน อาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1