กิจกรรม  “บ้านทุ่งมะขาม  Open House เศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม

วันที่ 3 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  มอบหมายให้นายเสรี  พรหมฤทธิ์  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  “บ้านทุ่งมะขาม  Open House เศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการวิชาการทักษะอาชีพ  การแสดงผลงานงานของนักเรียนจาก  โรงเรียนต่างๆ  และบูธสินค้าพื้นบ้านจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนการแสดงของนักเรียน  มีผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติและนักเรียนเข้าร่วมงาน และร่วมชมนิทรรศการและการแสดงของนักเรียน

ข่่าว/นิตา คุณวุฒิ

ภาพ/ดิเรก ชูคากร