พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  มอบหมายให้นางประดับ ฤทธิไกร  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  นางนันท์นภัส  เกียรติมาพรศักดิ์  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  พร้อมด้วยบุคลากรของกลุ่ม  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566  ณ วัดชุมพรรังสรรค์ พระอารามหลวง   อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร