การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำจังหวัดชุมพร  ครั้งที่ 2/2566 

       วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2566  เวลา 10.00 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำจังหวัดชุมพร  ครั้งที่ 2/2566   ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566   เพื่อรับทราบข้อราชการ  งานสำคัญต่างๆ ของจังหวัดชุมพร การรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดชุมพร โดยมี นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุม  เกาะเสม็ด ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดชุมพร.-