สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2566

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์  2566   เวลา 08.00 น.**

           >>ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายเสรี  พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2566 “สพฐ.วิถีใหม่  วิถีคุณภาพ” โดย ดร.อัมพร  พินะสา  เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู เพื่อรับทราบข้อราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อจากนั้น  เป็นการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ภารกิจงานของ แต่ละกลุ่มกับผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย  เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องบรรลุตามเป้าหมาย   ณ  ห้องประชุมเขาปูน อาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1.>>