สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.6 และระดับชั้น ม.3

>>เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566  08.30 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงสนามสอบ ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กำหนดสอบในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนในเขตบริการเข้ารับการทดสอบจำนวน 109 โรงเรียน มีสนามสอบ 22 สนามสอบ จำนวน 92 ห้องสอบ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนในเขตบริการเข้ารับการทดสอบ จำนวน 44 โรงเรียน มีสนามสอบ 15 สนามสอบ จำนวน 42 ห้องสอบ  โดยมี นายเสรี พรหมฤทธิ์  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และนางชมัยพร รัตนพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมชี้แจงรายละเอียด ณ ห้องประชุมปทุมทิพย์  ชั้น 2 โรงแรมมรกต ทวิน จังหวัดชุมพร ..>>

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่าง    

https://drive.google.com/drive/folders/1kkjGNrtBJmCwW7w0acJOTHZLIC74AKHK?usp=sharing