นักเรียนที่มีความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้ สามารถยื่นความจำนง ผ่านระบบ online ระหว่างวันที่ 29 มี.ค.- 4 เม.ย. พ.ศ. 2566

ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

นักเรียนที่มีความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้ สามารถยื่นความจำนง ผ่านระบบ online

สมัครออนไลน์ ม.1 กดที่นี่

สมัครออนไลน์ ม.4 กดที่นี่

หมายเลขโทรศัพท์ : 077 576 253 ต่อ 15
เว็บไซต์สำนักงาน : https://www.cpn1.go.th
ผู้ประสานงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวหยาดพิรุณ ขนเม่น