เลขาธิการ กพฐ. เยี่ยมบูธนิทรรศการฯ โรงเรียนในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1

เลขาธิการ กพฐ. เยี่ยมบูธนิทรรศการฯ โรงเรียนในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคใต้ จังหวัดสตูล

    เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566  เวลา 17.30 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชพ.1 นายเสรี  พรหมฤทธิ์  รอง ผอ.สพป.ชพ. 1  พร้อมด้วยนางชมัยพร  รัตนพรหม  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและนักเรียน  ร่วมต้อนรับ ดร.อัมพร พินะสา  เลขาธิการ กพฐ.  เยี่ยมบูธนิทรรศการงานมหกรรม ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชพ.1  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 70  ภาคใต้  จังหวัดสตูล.>>