สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล

สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมและให้กำลังใจ  ผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  ภาคใต้ จังหวัดสตูล

>เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566   ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1   มอบหมายให้  นายเสรี  พรหมฤทธิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์  เยี่ยมให้กำลังใจ  ผู้บริหาร  ครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  ภาคใต้  จังหวัดสตูล  ณ กีฬากลางอำเภอควนโดน  สนามแข่งขันโรงเรียนละงูพิทยาคม  สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านปากบาง  และสนามแข่งขันวัดดุลยาราม..>>