ประชุมคณะกรรมการสังเกตการณ์ศูนย์การแข่งขัน และตรวจเยี่ยม ดูแลโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าประกวดและแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

ประชุมคณะกรรมการสังเกตการณ์ศูนย์การแข่งขัน และตรวจเยี่ยม ดูแลโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าประกวดและแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

วันที่ 12 มกราคม 2566  เวลา 15.00 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสังเกตการณ์ศูนย์การแข่งขัน และตรวจเยี่ยม ดูแลโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าประกวดและแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ณ จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566  ทั้งนี้ เพื่อร่วมให้กำลังใจกับนักเรียน และครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน และอำนวยความสะดวกประสานงาน ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลและบันทึกภาพกิจกรรม พร้อมศึกษาดูงานวิธีการบริหารจัดการในการจัดงาน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลแนววทางในการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพต่อไป ในครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งจังหวัดชุมพรได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานดังกล่าว.-