พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รายงานตัวเข้ารับการจัดจ้าง

วันที่ 15  ธันวาคม  2565  เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวธิดารัตน์  อินทนาศักดิ์  วิชาเอกประถมศึกษา  นางสาวอภิญญา  วรรณโสภณ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย และนางสาวอารยา  ชลพิสุทธิ์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ได้มารายงานเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยให้ไปปฏิบัติหน้าที่  ณ   โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย  โรงเรียนบ้านบางหลง และโรงเรียนวัดดอนยาง  ตามลำดับ